Verbis Sistemine Kayıt Olmak İçin Son Gün 30.09.2019
30 EYLÜL 2019’a kadar Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi ile Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Verbis sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.