1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 6.730,15 TL'dir
06/01/2020 Tarih ve 13659 Sayılı Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır
Özel Sektör Çalışanları İçin 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Harcırah Tutarları
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki “H Cetveli”, 31/12/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.
Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi
Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 8/1/2020 tarihinde, M. Y. (B. No: 2015/6802) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar verm
Verbis Sistemine Kayıt Olmak İçin Son Gün 30.06.2020
30 Haziran 2020’a kadar Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi ile Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Verbis sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.